Sekcja Kontroli Dawek

w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej

Aktualności

Szanowni Klienci,
uprzejmie prosimy, aby dawkomierze zwracane do Laboratorium drogą pocztową dobrze zabezpieczyć (np. woreczkiem bąbelkowym lub korzystać z kopert bąbelkowych).
Dzięki temu unikniemy uszkodzeń przesyłek przez maszyny sortujące na Poczcie Polskiej!


Szanowni Państwo,
chcieliśmy poinformować o możliwości wystawiania przez instytut na życzenie klienta faktur elektronicznych prosimy o zapoznanie się ze szczegółami link poniżej:
http://www.ifj.edu.pl/uslugi/efaktury/


Szanowni Państwo,
informujemy, że w zakładce "Formularze i cennik" są już dostępne dwa dokumenty Formularz Aktualizacji Danych oraz Formularz Rezygnacji z Przesyłek Poleconych.


Termin oraz Właściwy numer odsyłanego dawkomierza

Szanowni Państwo,
dawkomierze stosowane przez nasze laboratorium posiadają dwa numery: Państwa indywidualny numer ID klienta i numer dawkomierza, który jest unikatowy i niepowtarzalny. Razem z dawkomierzem wysyłamy Świadectwo Przydatności dawkomierzy – czyli informację co do ilości załączonych w przesyłce dozymetrów oraz okres pomiarowy, w którym powinny być użytkowane. Przed upływem trwającego okresu pomiarowego przesyłamy do Państwa drugi komplet dawkomierzy w celu zapewnienia ciągłości pomiarów. Aby prawidłowo dokonać wymiany dawkomierza prosimy o zwrócenie uwagi na numer dawkomierza i przypisanej mu daty, ponieważ zdarzają się przypadki omyłkowego odesłania nowo przygotowanego dozymetru. Prosimy o uważne pakowanie dawkomierzy do odczytu.

Jeżeli do laboratorium zostanie zwrócony dawkomierz z bieżącego kwartału zostanie on zarejestrowany i poddany procedurze odczytu następnie zostanie przygotowany kolejny dawkomierz o innym numerze i przesłany do Państwa na bieżący kwartał w celu zapewnienia Państwu ciągłości pomiaru.

Chcesz być na bieżąco zachęcamy do śledzenia naszej strony na FACEBOOKU


Przesyłki polecone i Aktualizacja danych

Szanowni Państwo,
w najbliższym czasie uruchomimy możliwość pobrania formularza do aktualizacji danych i formularza rezygnacji z listów poleconych, zachęcamy do polubienia naszej strony Fanpage na FACEBOOKU na bieżąco będziemy informować Państwa o zmianach i nowościach wprowadzonych w naszym laboratorium.

Chcesz być na bieżąco zachęcamy do śledzenia naszej strony na FACEBOOKU