Sekcja Kontroli Dawek

w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej

Zakres badań

Na podstawie akredytacji Nr AB 1317 udzielonej w dniu 15 lutego 2012 r. przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej - Sekcja Kontroli Dawek prowadzi odczyty metodą dozymetrii termoluminescencyjnej (TLD):

Dawki indywidualne (gamma i rtg)

Całe ciało

Dawkomierz termoluminescencyjny
Pomiar: Indywidualny równoważnik dawki Hp(10)
Zakres: 0,1 mSv - 10 Sv

Nowoczesne dawkomierze indywidualne DI-02 do pomiaru dawki na całe ciało

Instrukcja użytkowania dawkomierzy

Przygotowywanie termoluminescencyjnych dawkomierzy indywidualnych do odczytu

Skóra dłoni

Dawkomierz termoluminescencyjny
Pomiar: Indywidualny równoważnik dawki Hp(0,07)
Zakres: 0,1 mSv - 1 Sv

Dawkomierze pierścionkowe PI-01 do pomiaru dawek na skórę dłoni w radiologii interwencyjnej, pracach izotopowych, chirurgii

Instrukcja użytkowania dawkomierzy

Przygotowywanie przez akredytowany personel termoluminescencyjnych dawkomierzy pierścionkowych do odczytu

Soczewki oczu

Dawkomierz termoluminescencyjny
Pomiar: Indywidualny równoważnik dawki Hp(3)
Zakres: 0,1 mSv - 1 Sv

Nowoczesne dawkomierze oczne OD-12 do pomiaru dawki na soczewki oczu w radiologii interwencyjnej, medycynie nuklearnej.

Instrukcja użytkowania dawkomierzy

Dawkomierz oczny OD-12


Dawki indywidualne (neutrony)

Dawkomierz typu ALBEDO
Pomiar: Indywidualny równoważnik dawki Hp(10)
Zakres: 0,1 mSv - 1 Sv

Stosujemy dawkomierze typu ALBEDO z parą detektorów MTS-6 i MTS-7

Instrukcja użytkowania dawkomierzy

Kontrola środowiska (gamma i rtg)

Ultraczuły dawkomierz termoluminescencyjny
Pomiar: Kerma w powietrzu Ka
Zakres: 30 µGy - 1 Gy
Pomiar: Przestrzenny równoważnik dawki H*(10)
Zakres: 30 µSv - 1 Sv

Dawkomierze do kontroli środowiska pracy z ultraczułymi detektorami MCP-N (LiF:Mg,Cu,P)

Instrukcja użytkowania dawkomierzy


Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej - Sekcja Kontroli Dawek prowadzi odczyty metodą dozymetrii optoluminescencyjnej (OSL):

Dawki indywidualne (gamma i rtg)

Całe ciało

Dawkomierz optoluminescencyjny
Pomiar: Indywidualny równoważnik dawki Hp(10)
Zakres: 0,05 mSv - 10 Sv

Dawkomierze indywidualne OSL-22 do pomiaru dawki na całe ciało