Sekcja Kontroli Dawek

w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej

Wykłady i artykuły

Wykłady

  • X spotkanie SIOR Mierki 2008 - referat [pdf]
  • Audycje naukowe - Radio Kraków
  • Referat ze spotkania Kierowników Higieny Radiacyjnej WSSE w GIS - Warszawa 5.12.2007 [pdf]
  • Dokąd zmierza dozymetria termoluminescencyjna? [pdf]
  • Dawki otrzymywane od promieniowania jonizującego w placówkach medycznych objętych kontrolą dozymetryczną w LADIS IFJ PAN [pdf]
  • Wyniki pomiarów dawek otrzymywanych od promieniowania jonizującego w placówkach medycznych objętych kontrolą dozymetryczną w LADIS IFJ PAN w latach 2003-2006 [pdf]
  • Dawki indywidualne na całe ciało i dawki środowiskowe zmierzone zakładach przemysłowych objętych kontrolą dozymetryczną w LADIS IFJ PAN w Krakowie w latach 2004-2006 [pdf]

Artykuły

  • Ochrona radiologiczna w gabinecie z aparatem do zdjęć RTG [pdf]