Sekcja Kontroli Dawek

w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej

Kontakt

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej - Sekcja Kontroli Dawek

ul. E. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków

Biuro Obsługi Klienta
Małgorzata Kruk
mgr Aleksandra Kiszkurno

Tel.: 12 662 84 57

Fax: 12 662 81 58

e-mail: ladis@ifj.edu.pl

Znajdź nas
na Facebooku

Jak do nas trafić