Sekcja Kontroli Dawek

w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej

Metoda pomiaru dawek od promieniowania jonizującego

Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej prowadzi badania w oparciu o własną procedurę badawczą PB-DAWKI.

Do odczytu dawki wykorzystuje się zjawisko termoluminescencji, czyli emisji światła pod wpływem podgrzewania z materiału poddanego wcześniej ekspozycji na promieniowanie jonizujące.

Pomiary dawek wykonuje się następującymi dawkomierzami:


  • DI-02

  • OD-12

  • PI-01

  • DS-04

  • ALBEDO

Za pomocą automatycznych czytników RADOS RE2000 odczytuje się każdy detektor z dawkomierza, a wyniki w postaci tzw. „ krzywej termoluminescencyjnej” zapisywane są na dysku. Na podstawie analizy krzywej termoluminescencyjnej obliczana jest dawka promieniowania.


  • Automatyczny czytnik RADOS RE2000

  • Krzywa termoluminescencyjna

Wyniki przesyłane są w formie SPRAWOZDANIA Z BADAŃ