Sekcja Kontroli Dawek

w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej

Metody pomiaru dawek od promieniowania jonizującego

Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej prowadzi badania w oparciu o własne procedury badawcze PB-DAWKI i PB-DAWKI-OSL.

Do odczytu dawki metodą dozymetrii termoluminescencyjnej TLD wykorzystuje się zjawisko termoluminescencji, czyli emisji światła pod wpływem podgrzewania z materiału poddanego wcześniej ekspozycji na promieniowanie jonizujące.

Pomiary dawek dozymetrii termoluminescencyjnej TLD wykonuje się następującymi dawkomierzami:


  • DI-02

  • OD-12

  • PI-01

  • DS-04

  • ALBEDO

Za pomocą automatycznych czytników RADOS RE2000 odczytuje się każdy detektor z dawkomierza, a wyniki w postaci tzw. „ krzywej termoluminescencyjnej” zapisywane są na dysku. Na podstawie analizy krzywej termoluminescencyjnej obliczana jest dawka promieniowania.


  • Automatyczny czytnik RADOS RE2000

  • Krzywa termoluminescencyjna

Wyniki przesyłane są w formie SPRAWOZDANIA Z BADAŃ


Do odczytu dawki metodą dozymetrii optoluminescencyjnej OSL wykorzystuje się zjawisko optoluminescencji, czyli emisji światła pod wpływem stymulacji światłem lasera z materiału poddanego wcześniej ekspozycji na promieniowanie jonizujące.

Pomiary dawek metodą dozymetrii optoluminescencyjnej OSL wykonuje się następującym dawkomierzem:


  • OSL-22

Indywidualne dawkomierze OSL-22 odczytywane są w czytniku OSL BeOSL Reader. Wyniki odczytu zapisywane są na dysku komputera, a następnie przesyłane w formie SPRAWOZDANIA Z BADAŃ. Przygotowywanie dawkomierzy OSL-22 do następnego pomiaru odbywa się w wymazywaczu OSL BeOSL Eraser.


  • Czytnik OSL BeOSL Reader i wymazywacz OSL BeOSL Eraser