Sekcja Kontroli Dawek

w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej

Umowa i cennik

KONTROLA DAWEK

Kategoria A i B narażenia pracowników (gamma, rtg, neutrony); monitoring środowiska pracy (gamma, rtg).

Cennik:

Formularze zgłoszeniowe:

Po zapisaniu formularza na dysku, można wypełnić go elektronicznie

  • Działalność gospodarcza, indywidualna: pobierz
  • Spółka Cywilna, Spółka Partnerska: pobierz
  • Spółka z o.o. Spółka Jawna, Komandytowa, Szpitale, Uczelnie, inne posiadające KRS: pobierz

E-faktury:


Formularze:

  • Formularz Aktualizacji Danych: pobierz
  • Formularz Rezygnacji z Przesyłek Poleconych: pobierz

Warunki umów:

Uwaga! Umowy generowane są przez laboratorium i dostarczane wraz z pierwszą przesyłką.

Wzory standardowej umowy-sprzedaży i umowy-dzierżawy:

  • Ogólne warunki umowy-sprzedaży - pobierz
  • Ogólne warunki umowy-dzierżawy - pobierz