Sekcja Kontroli Dawek

w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej

Umowa i cennik

KONTROLA DAWEK

Kategoria A i B narażenia pracowników (gamma, rtg, neutrony); monitoring środowiska pracy (gamma, rtg).

Warunki umów:

Uwaga! Umowy generowane są przez laboratorium i dostarczane wraz z pierwszą przesyłką.

  • wzór umowy - pobierz: [pdf]

Cennik:

  • pobierz: [pdf]

Formularze zgłoszeniowe:

  • Działalność gospodarcza, indywidualna: [pdf]
  • Spółka Cywilna, Spółka Partnerska: [pdf]
  • Spółka z o.o. Spółka Jawna, Komandytowa, Szpitale, Uczelnie, inne posiadające KRS: [pdf]