Sekcja Kontroli Dawek

w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej

Personel

Kierownik Laboratorium:

dr inż. Izabela Milcewicz-Mika
Izabela.Milcewicz@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 80 77

Z-ca Kierownika Laboratorium, Kierownik Techniczny:

mgr inż. Ewelina Pyszka
Ewelina.Pyszka@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 80 76

Z-ca Kierownika Laboratorium ds. dozymetrii OSL:

dr inż. Anna Sas-Bieniarz
Anna.Bieniarz@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 80 76

Kierownik ds. jakości:

mgr Wojciech Kawalec
Wojciech.Kawalec@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 84 53

Kierownik ds. administracyjnych:

Małgorzata Kruk
Malgorzata.Kruk@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 80 76

Biuro obsługi klienta:

ladis@ifj.edu.pl

mgr Aleksandra Kiszkurno
Aleksandra.Kiszkurno@ifj.edu.pl

mgr inż. Kinga Wójciak
Kinga.Wojciak@ifj.edu.pl

Pracownicy pomiarowi i pomocniczy

mgr Paweł Bednarczyk
Pawel.Bednarczyk@ifj.edu.pl

mgr inż. Anna Bubak
Anna.Bubak@ifj.edu.pl

mgr inż. Paulina Drąg
Paulina.Drag@ifj.edu.pl

mgr inż. Barbara Dzieża
Barbara.Dzieza@ifj.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Grześkowiak
Katarzyna.Grzeskowiak@ifj.edu.pl

mgr inż. Paulina Janowska-Kozaczka
Paulina.Janowska@ifj.edu.pl

lic. Katarzyna Kowalczyk
Katarzyna.Kowalczyk@ifj.edu.pl

lic. Monika Kulesza-Słupek
Monika.Kulesza@ifj.edu.pl

mgr inż. Paulina Majczak-Ziarno
Paulina.Majczak-Ziarno@ifj.edu.pl

mgr inż. Magdalena Michalska
Magdalena.Michalska@ifj.edu.pl

dr inż. Joanna Najman
Joanna.Najman@ifj.edu.pl

dr inż. Ewa Nalichowska
Ewa.Nalichowska@ifj.edu.pl

mgr Joanna Parafiniuk
Joanna.Parafiniuk@ifj.edu.pl

tech. dypl. Anna Serwicka
Anna.Serwicka@ifj.edu.pl

mgr inż. Monika Sionko
Monika.Sionko@ifj.edu.pl

mgr inż. Anna Szczypka-Kuc
Anna.Szczypka@ifj.edu.pl

mgr inż. Karolina Wandas
Karolina.Wandas@ifj.edu.pl

tech. dypl. Katarzyna Włodek
Katarzyna.Wlodek@ifj.edu.pl

tech. dypl. Anna Wójtowiec
Anna.Wojtowiec@ifj.edu.pl