Sekcja Kontroli Dawek

w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej

Personel

Kierownik Laboratorium:

dr inż. Izabela Milcewicz-Mika
Izabela.Milcewicz@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 80 77

Z-ca Kierownika Laboratorium, Kierownik Techniczny:

mgr inż. Ewelina Pyszka
Ewelina.Pyszka@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 80 76

Kierownik ds. jakości:

mgr Wojciech Kawalec
Wojciech.Kawalec@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 80 61

Zastępca Kierownika ds. administracyjnych:

Małgorzata Kruk
Malgorzata.Kruk@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 80 76

Pracownicy

mgr Paweł Bednarczyk
Pawel.Bednarczyk@ifj.edu.pl

inż. Joanna Bogusz
Joanna.Bogusz@ifj.edu.pl

mgr inż. Anna Bubak
Anna.Bubak@ifj.edu.pl

Katarzyna Chrul
Katarzyna.Chrul@ifj.edu.pl

mgr inż. Paulina Drąg
Paulina.Drag@ifj.edu.pl

mgr inż. Barbara Dzieża
Barbara.Dzieza@ifj.edu.pl

mgr inż. Paulina Janowska
Paulina.Janowska@ifj.edu.pl

mgr inż. Paulina Majczak-Ziarno
Paulina.Majczak-Ziarno@ifj.edu.pl

mgr inż. Magdalena Michalska
Magdalena.Michalska@ifj.edu.pl

mgr inż. Ewa Nalichowska
Ewa.Nalichowska@ifj.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Pasieka
Agnieszka.Pasieka@ifj.edu.pl

tech. dypl. Anna Serwicka
Anna.Serwicka@ifj.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Soból
Katarzyna.Sobol@ifj.edu.pl

mgr Monika Synowska-Kałuża
Monika.Synowska@ifj.edu.pl

mgr inż. Agata Toboła
Agata.Tobola@ifj.edu.pl

mgr Joanna Węglarz
Joanna.Weglarz@ifj.edu.pl

tech. dypl. Anna Wójtowiec
Anna.Wojtowiec@ifj.edu.pl

tech. dypl. Katarzyna Włodek
Katarzyna.Wlodek@ifj.edu.pl

Punkt obsługi klienta:

Małgorzata Kruk
mgr Aleksandra Kiszkurno
mgr Magdalena Kościńska
ladis@ifj.edu.pl