Sekcja Kontroli Dawek

w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej

Personel

Kierownik Laboratorium:

dr inż. Izabela Milcewicz-Mika
Izabela.Milcewicz@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 80 77

Z-ca Kierownika Laboratorium, Kierownik Techniczny:

mgr inż. Ewelina Pyszka
Ewelina.Pyszka@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 80 76

Z-ca Kierownika Laboratorium ds. dozymetrii OSL:

dr inż. Anna Sas-Bieniarz
Anna.Bieniarz@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 80 76

Kierownik ds. Jakości:

mgr Wojciech Kawalec
Wojciech.Kawalec@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 84 53

Biuro Obsługi Klienta:

ladis@ifj.edu.pl

Kierownik ds. Administracyjnych:
Małgorzata Kruk
Malgorzata.Kruk@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 80 76

mgr Katarzyna Cerek
Katarzyna.Cerek@ifj.edu.pl

mgr inż. Weronika Czerwiak
Weronika.Czerwiak@ifj.edu.pl

mgr Aleksandra Kiszkurno
Aleksandra.Kiszkurno@ifj.edu.pl

mgr Agnieszka Orzeł
Agnieszka.Orzel@ifj.edu.pl

Pracownicy pomiarowi i pomocniczy:

mgr Paweł Bednarczyk
Pawel.Bednarczyk@ifj.edu.pl

mgr inż. Anna Bubak
Anna.Bubak@ifj.edu.pl

mgr inż. Barbara Dzieża
Barbara.Dzieza@ifj.edu.pl

mgr inż. Natalia Gągola
Natalia.Gagola@ifj.edu.pl

mgr inż. Jolanta Anna Gol
Jolanta.Gol@ifj.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Grześkowiak
Katarzyna.Grzeskowiak@ifj.edu.pl

tech. dypl. Barbara Kania
Barbara.Kania@ifj.edu.pl

lic. Katarzyna Kowalczyk
Katarzyna.Kowalczyk@ifj.edu.pl

mgr inż. Paulina Majczak-Ziarno
Paulina.Majczak-Ziarno@ifj.edu.pl

mgr inż. Magdalena Michalska
Magdalena.Michalska@ifj.edu.pl

dr inż. Ewa Nalichowska
Ewa.Nalichowska@ifj.edu.pl

mgr Joanna Parafiniuk
Joanna.Parafiniuk@ifj.edu.pl

mgr inż. Magdalena Krystyna Placha
Magdalena.Placha@ifj.edu.pl

tech. dypl. Anna Serwicka
Anna.Serwicka@ifj.edu.pl

mgr inż. Anna Szczypka-Kuc
Anna.Szczypka@ifj.edu.pl

mgr inż. Dominika Wałaszek
Dominika.Walaszek@ifj.edu.pl

tech. dypl. Katarzyna Włodek
Katarzyna.Wlodek@ifj.edu.pl

lic. Beata Wójcik
Beata.Wojcik@ifj.edu.pl

tech. dypl. Anna Wójtowiec
Anna.Wojtowiec@ifj.edu.pl

mgr inż. Aleksandra Zaręba
Aleksandra.Zareba@ifj.edu.pl

mgr inż. Paulina Ziemianin
Paulina.Ziemianin@ifj.edu.pl